ENTER YOUR KEYWORDS

Hoe doen we dat?

Mensen die in armoede leven hebben dezelfde kwaliteiten en capaciteiten als ieder ander. Elk mens, elk klein kind is in de ogen van God even waardevol. Het ontbreekt mensen die in armoede leven alleen vaker aan kansen, de juiste contacten of geld om vooruit te komen. Wij zien het als een opdracht om daar bij te helpen.

We hebben in Ghana ervaren dat we veel kunnen leren van de mensen en de lokale cultuur. Om projecten te laten slagen is lokaal eigenaarschap van groot belang; het moet van hen zijn. Wij kunnen de lokale bevolking steunen met geld, tijd, energie en liefde. Een belangrijke vorm van ondersteuning is kennisoverdracht. Op deze manier hopen we ons steentje bij te dragen!

NEXT POST